Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

Město leží v nadmořské výšce 225 m.n.m. na toku řeky Hané na jižním okraji národopisné oblasti Haná.
Správní území města má výměru 2 146 ha. Město má asi 2 949 obyvatel.

Součástí města je i místní část Chvalkovice na Hané. Původně samostatná obec se nachází v nadm. výšce 220 m.n.m. 

                            

Místo: Městský úřad Ivanovice na Hané

Adresa: Palackého náměstí 796, 683 23 Ivanovice na Hané

Telefon: +420 517 363 251

Fax: +420 517 363 252

E-mail: mesto@ivanovicenahane.cz

WWW: http://www.ivanovicenahane.cz

Odpovědná osoba: Ing. Vlastislav Drobílek - starosta města

                 

Dosažitelnost:
Dopravní obslužnost je zajišťována silniční a železniční dopravou.

  • Silniční spojení : silnice I/47 Vyškov-Kroměříž. V těsné blízkosti města vede dálnice D1 na kterou je přímé připojení
  • Autobusová doprava : Ivanovice na Hané, autobusové stanoviště
  • Železniční doprava : železniční trať Brno-Přerov (zastávka Chvalkovice na Hané, železniční stanice Ivanovice na Hané)

Historie města
První zmínka o městě se nachází ve dvou listinách z r. 1167 a 1183, které však nejsou věrohodné. Prvními historicky doloženými majiteli ivanovického panství byli johanité. První hodnověrně doložená zmínka o městě se nachází v listině krále Václava II. z 23.10.1286. V r. 1302 byla udělena tehdy již městečku johanitským velkopřevorem Jindřichem z Neuhauzu mnohá privilegia. Od krále Zikmunda obdrželo týdenní trh. Od r. 1492 měly Ivanovice pouze světské majitele. Na ivanovickém panství se postupně vystřídalo téměř 50 vlastníků. Posledními majiteli před I. svět. válkou byla Marie Terezie Dorota ďEste se svým manželem Ludvíkem III. (bavorský král), kteří v r. 1914 Ivanovice navštívili. Tím přešlo panství i zámek do královské rodiny Wittelsbachů, po nichž zůstalo v Ivanovicích mnoho historických památek.

Kulturní a historické památky
Renesanční zámek přestavěný do dnešní podoby v r. 1608, kostel sv. Ondřeje s barokní podobou z r. 1503-1536 (za panství rodu Kropáčů), pozdně barokní socha Bolestné P. Marie z r. 1778 (autor Jeroným Förster), umístěná vedle kostela; sochy sv. Cyrila a Metoděje a velký kamenný kříž z roku 1890 od Ferd. Neumana, stojící před kostelem; bývalá historická radnice ze 17. století; sousoší sv. Floriána na náměstí od J.A. Heinze z r. 1721; kaple sv. Josefa na bývalém hřbitově z r. 1824, postavená v empírovém slohu markýzem Františkem Josefem z Lusignan a jeho ženou Jenou Nepomucenou; Templ - židovská motlitebna pravděpodobně z 18. stol. přestavěná r. 1951 na Husův sbor a další pamětihodnosti. Na území města se nachází i nejstarší akát na Moravě.

Kultura a sport
Z kulturního vyžití je možno navštívit stálé a letní kino a Kulturní dům ve kterém probíhají různé společenské akce. Ze sportovních zařízení je možné využít sokolovnu TJ Sokol, sportovní halu MěÚ, hřiště Rozvíz TJ Slovan. Město pořádá regionální kulturní a sportovní akce, dvakrát ročně trhy s doprovodným programem, turnaje v nohejbalu a stolním tenise, dálkový pochod z Chvalkovic do Chvalkovic a další.

Ubytování a stravování
Možnost ubytování - v motelu Ivanka na Palackého náměstí (+420 517 363 274).

Město je členem :
svazku obcí Mikroregion Ivanovická brána

 

                   

                    

převzato z www.cs.wikipedia.org